Przystawka odbioru mocy

Pojazd by korzystać z dodatkowych urządzeń musi być wyposażony w źródło odbioru napędu. Urządzeniem tym jest przystawka odbioru mocy. … Przystawki odbioru mocy można podzielić ze względu na miejsce przekazania napędu, czyli zazębiania się przystawki z jednym z kół zębatych. Przystawki odbioru mocy (PTO) są urządzeniami mechanicznymi sterowanymi pneumatycznie mającymi na celu przeniesienie napędu ze skrzyni biegów na urządzenie typu pompa hydrauliczna lub kompresor. PTO montowane są bezpośrednio do skrzyni biegów, przenoszą kierunek obrotów oraz prędkość obrotową. Parametry charakteryzujące przystawki odbioru mocy to moment obrotowy, przełożenie, kierunek obrotów, pozycja montażu oraz rodzaj wyjścia z PTO.


Oferujemy fabryczny montaż oprzyrządowania przystawki mocy, zgodnie z zaleceniami serwisowymi SCANIA POLSKA.

Telefon : +48.505-498-693
88-100 Inowrocław ( 40km od Bydgoszczy, 60km od Włocławka)

    Tagged , , , , , , , , , , , ,

    Leave a Reply