Modyfikacja naczep

Modyfikacje pojazdów polegające na zmianie systemu haldex na wabco w  naczepie czy też zaprogramowanie jednostki. Znajdziesz tutaj bardzo interesujące i ciekawe produkty dotyczące modyfikacji.